Homeopatie & BiorezonanceLogo Homeopatie & Biorezonance

Zátěže vnějšího prostředí

Na dnešního člověka působí mnoho zatížení: chemické přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační zatížení moderních komunikačních přístrojů, elektrosmog (mobilní telefony, wifi…), patogenní zóny,  používání chemických a hormonálních medikamentů v chovu zvířat, ale také těžké kovy jako např. amalgám, který se do těla dostal při požití amalgámových plomb nebo samotná rtuť a hliník, které jsou obsaženy např. v očkovacích vakcínách a jsou neurotoxické.

Tyto zátěže zapříčiní u mnohých pacientů, že dojde k zablokování regulační funkce organismu. To se může projevit různými formami, od nejasných poruch duševního stavu, chronické únavy až k závažným tělesným poruchám.

Je zajímavé, že základem chronických onemocnění je většinou více zátěží. Je také možné, že u klientů se stejnými obtížemi lze zjistit zcela odlišné příčiny těchto obtíží. Biofyzikální rovina nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení, což není na biochemické úrovni (laboratorní parametry) často možné. Těžké, vícečetné nebo dlouhotrvající zátěže mohou zablokovat síly potřebné k zotavení těla.

Pomocí biorezonance lze tělo od těchto zátěží postupně vyčistit nicméně např. v případě zátěží elektrosmogem či geopatogenními zónami, je třeba následná preventivní ochrana, jelikož dochází opět k postupnému zatěžování organismu. Doporučujeme ochranné produkty Bioprotect – www.bioprotect.cz a produkty Somavedic – www.geopatogennizony.cz , které můžete zakoupit v naší poradně. (viz ceník produktů)

 

copyright © Jolana Váchová 2013 - 2018

artLab 4People